Hà Nội, ngày 13-08-2022
Di sản và sáng tạo: Kinh nghiệm từ Singapore Di sản và sáng tạo: Kinh nghiệm từ Singapore

(HNMCT) - Những năm gần đây, ngày càng nhiều thành phố trên thế giới thực hiện chiến lược phát triển kinh tế dựa trên văn hóa để hồi sinh khu vực đô thị thông qua phát triển di sản hay nền kinh tế sáng tạo.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /