Hà Nội, ngày 13-08-2022
Amsterdam - hình mẫu về quy hoạch đô thị bền vững Amsterdam - hình mẫu về quy hoạch đô thị bền vững

(HNNN) - Là một trong những thành phố được quy hoạch tốt nhất thế giới, thủ đô Amsterdam (Hà Lan) có nhiều điểm nổi bật trong xây dựng đô thị bền vững. Đây là kết quả của một quá trình xây dựng và điều chỉnh một cách khoa học vừa đảm bảo phát triển, vừa coi trọng sức khỏe của người dân và thân thiện với môi trường.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /