Hà Nội, ngày 01-04-2023
Bảo vệ giá trị truyền thống: Bài học từ nước Nga Bảo vệ giá trị truyền thống: Bài học từ nước Nga

(HNMCT) - Nước Nga có hàng trăm dân tộc sống trên lãnh thổ rộng lớn, trong đó, có những dân tộc sinh sống ở vùng sâu vùng xa, khó tiếp cận nên rất ít người biết đến. Tuy nhiên, với chính sách ưu việt của các cấp chính quyền và nỗ lực tự thân, các nhóm dân tộc thiểu số đã bảo vệ rất tốt các giá trị văn hóa truyền thống.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /