Hà Nội, ngày 24-03-2023
Liverpool: Điển hình về phát triển công nghiệp âm nhạc Liverpool: Điển hình về phát triển công nghiệp âm nhạc

(HNMCT) - Bao trùm nhiều lĩnh vực như kiến trúc, nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng, sản xuất phim..., ngành công nghiệp văn hóa đóng góp tỷ trọng đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /