Hà Nội, ngày 10-06-2023
Bảo tồn kiến trúc nông thôn trong cuộc sống hiện đại: Kinh nghiệm từ ngôi làng Cao Đãng Bảo tồn kiến trúc nông thôn trong cuộc sống hiện đại: Kinh nghiệm từ ngôi làng Cao Đãng

(HNMCT) - Quá trình hiện đại hóa nông thôn đã giúp cải thiện rất nhiều chất lượng sống của người nghèo. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với chiến lược quy hoạch thiếu bài bản đã ảnh hưởng tới không gian văn hóa và kiến trúc vùng nông thôn. Để phục hồi và giữ gìn bản sắc truyền thống, nhiều nơi trên thế giới đã triển khai thành công các dự án trong đó, đáng chú ý là dự án tại làng Cao Đãng (Quý Châu, Trung Quốc).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /