Hà Nội, ngày 22-06-2021
"Vui Tết độc lập" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam "Vui Tết độc lập" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(HNMO) - Từ ngày 1-9 đến 30-9-2020, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 9 với chủ đề "Vui Tết độc lập".

  • Chọn ngày:
  • /
  • /