Hà Nội, ngày 01-04-2023
Rực rỡ sắc màu xuân tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Rực rỡ sắc màu xuân tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(HNM) - Từ ngày 31-12-2022 đến 2-1-2023, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra Chương trình chào xuân 2023 nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, phong tục tập quán đón Tết, góp phần nâng cao hiểu biết cũng như ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc anh em.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /