Hà Nội, ngày 03-10-2022
Giải trí cuối tuần Giải trí cuối tuần

(HNMCT) - Triển lãm: "Chúng ta đang nghịch gì?"; Hòa nhạc điện tử: “Nghe những gì còn lại và hơn thế nữa”; Triển lãm: “Tôi là chúng ta” là những chương trình giải trí cuối tuần hấp dẫn.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /