Hà Nội, ngày 10-06-2023
''Vui Tết Độc lập'' tại ''Ngôi nhà chung'' ''Vui Tết Độc lập'' tại ''Ngôi nhà chung''

(HNM) - Từ ngày 1 đến 30-9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 9, với chủ đề “Vui Tết độc lập”, thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /