Hà Nội, ngày 20-08-2022
Nhiều hoạt động hấp dẫn trong tháng 3 tại ''Ngôi nhà chung'' Nhiều hoạt động hấp dẫn trong tháng 3 tại ''Ngôi nhà chung''

(NSHN) - Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vừa thông tin về chương trình hoạt động tháng 3 tại “Ngôi nhà chung”, với chủ đề “Màu xanh tôi yêu”.   

  • Chọn ngày:
  • /
  • /