Hà Nội, ngày 23-10-2021
Khởi dựng vở kịch mới về đề tài gia đình thời hiện đại Khởi dựng vở kịch mới về đề tài gia đình thời hiện đại

(HNM) - Sân khấu Lệ Ngọc - mô hình sân khấu xã hội hóa đầu tiên tại Hà Nội, vừa khởi dựng vở kịch mới về đề tài gia đình trong đời sống hiện đại mang tên “Nước mắt của mẹ”.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /