Hà Nội, ngày 30-11-2021
Liên Châu phát triển mô hình giá trị kinh tế cao Liên Châu phát triển mô hình giá trị kinh tế cao

(HNM) - Những năm gần đây, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã Liên Châu (huyện Thanh Oai) đã hình thành nhiều chuỗi sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /