Hà Nội, ngày 25-07-2021
Mỹ Đức: Triển khai quy trình công tác cán bộ chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp Mỹ Đức: Triển khai quy trình công tác cán bộ chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp

(NSHN) - Ngày 11-6, Huyện ủy Mỹ Đức đã triển khai các bước quy trình nhân sự cấp huyện và quán triệt 22 xã, thị trấn chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /