Hà Nội, ngày 23-10-2021
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở Minh Tân Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở Minh Tân

(HNM) - Là vùng đồng trũng, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nên nông dân xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện các mô hình chăn nuôi, thả cá, trồng cây ăn quả… cho hiệu quả kinh tế cao.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /