Hà Nội, ngày 01-04-2023
Hồng Vân - miền quê đáng sống Hồng Vân - miền quê đáng sống

(NSHN) - Hồng Vân là xã đầu tiên của huyện Thường Tín được thành phố thẩm định đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Ngoài ra, Hồng Vân còn là xã điển hình của Hà Nội đạt nông thôn mới kiểu mẫu 5/8 lĩnh vực, cao nhất thành phố...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /