Hà Nội, ngày 22-06-2021
Hiệu quả công tác giảm nghèo tại Ứng Hòa Hiệu quả công tác giảm nghèo tại Ứng Hòa

(HNM) - Tích cực triển khai những biện pháp hữu hiệu, thiết thực như: Tặng xe máy, bò sinh sản, cải tạo xây mới nhà ở, hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho hộ nghèo… các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã giúp tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 0,08%.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /