Hà Nội, ngày 05-07-2022
Huyện Đan Phượng: Đồng bào công giáo góp hơn 2,1 tỷ đồng và hiến 524m2 đất để xây dựng nông thôn mới Huyện Đan Phượng: Đồng bào công giáo góp hơn 2,1 tỷ đồng và hiến 524m2 đất để xây dựng nông thôn mới

(NSHN) - Ngày 18-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng đã tổ chức hội nghị "Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo huyện giai đoạn 2017-2022".

  • Chọn ngày:
  • /
  • /