Hà Nội, ngày 04-06-2023
Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp

(HNM) - Việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị (từ tháng 7-2021) đã giúp quận Nam Từ Liêm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của quận Nam Từ Liêm đứng thứ 2/30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /