Hà Nội, ngày 05-07-2022
Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 của Hoài Đức đạt hơn 15.000 tỷ đồng Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 của Hoài Đức đạt hơn 15.000 tỷ đồng

(NSHN) - Chiều 22-6, HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm... 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /