Hà Nội, ngày 24-09-2021
Huyện Thanh Trì: Tiền hỗ trợ đã "đến tay" 98,5% người khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Huyện Thanh Trì: Tiền hỗ trợ đã "đến tay" 98,5% người khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

(NSHN) - Thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13-8-2021 của HĐND thành phố Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng đủ điều kiện.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /