Hà Nội, ngày 01-04-2023
Hơn 6.500 lao động huyện Đan Phượng được vay vốn giải quyết việc làm Hơn 6.500 lao động huyện Đan Phượng được vay vốn giải quyết việc làm

(NSHN) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đan Phượng cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã triển khai cho vay giải quyết việc làm giúp nhiều lao động tại địa phương có điều kiện khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /