Hà Nội, ngày 06-07-2022
HĐND quận Nam Từ Liêm thông qua nhiều nghị quyết quan trọng HĐND quận Nam Từ Liêm thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

(NSHN) - Ngày 30-6, HĐND quận Nam Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ sáu, thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /