Hà Nội, ngày 24-09-2021
Rau an toàn Hương Ngải mang lại hiệu quả cao Rau an toàn Hương Ngải mang lại hiệu quả cao

(HNM) - Những năm gần đây, để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Ngải (huyện Thạch Thất) hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng an toàn. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /