Hà Nội, ngày 29-11-2022
Phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động Phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động

(HNM) - Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm vừa tổ chức lớp huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /