Hà Nội, ngày 22-06-2021
Hai xã Đại Đồng, Kim Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao Hai xã Đại Đồng, Kim Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao

(HNMO) - Ngày 7-1, Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội đã đánh giá, chấm điểm tại 2 xã: Đại Đồng (huyện Thạch Thất) và xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /