Hà Nội, ngày 05-07-2022
Quận Cầu Giấy tập huấn về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Quận Cầu Giấy tập huấn về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

(NSHN) - Ngày 11-3, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức tập huấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới với những nội dung cụ thể, đang được người lao động đặc biệt quan tâm.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /