Hà Nội, ngày 25-06-2021
Huyện Thanh Trì kéo giảm các vụ phạm tội về trật tự xã hội Huyện Thanh Trì kéo giảm các vụ phạm tội về trật tự xã hội

(NSHN) - Ngày 14-1, Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và ký giao ước thi đua bảo đảm an ninh trật tự năm 2021.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /