Hà Nội, ngày 20-08-2022
Tuần tra nhân dân duy trì an ninh trật tự chợ đầu mối Long Biên Tuần tra nhân dân duy trì an ninh trật tự chợ đầu mối Long Biên

(NSHN) - Kể từ khi chợ đầu mối Long Biên hoạt động trở lại bình thường sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình và phường Phúc Xá đã triển khai nhiều tổ công tác tổ chức tuần tra hàng đêm giữ gìn an ninh trật tự.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /