Hà Nội, ngày 01-08-2021
Hơn 95% kiến nghị sau giám sát của HĐND quận Tây Hồ được thực hiện Hơn 95% kiến nghị sau giám sát của HĐND quận Tây Hồ được thực hiện

(NSHN) - Ngày 15-3, HĐND quận Tây Hồ tổ chức kỳ họp thứ mười lăm HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /