Hà Nội, ngày 26-10-2021
Huyện Quốc Oai tiếp nhận hơn 3,35 tỷ đồng Quỹ phòng, chống Covid-19 và Quỹ vắc xin Huyện Quốc Oai tiếp nhận hơn 3,35 tỷ đồng Quỹ phòng, chống Covid-19 và Quỹ vắc xin

(NSHN) - Ngày 10-6, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /