Hà Nội, ngày 26-10-2021
Cầu Giấy: Không có tình huống phát sinh cần giải quyết trước, trong và sau bầu cử Cầu Giấy: Không có tình huống phát sinh cần giải quyết trước, trong và sau bầu cử

(NSHN) - Ngày 18-6, Ủy ban Bầu cử quận Cầu Giấy đã tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /