Hà Nội, ngày 26-10-2021
Tổng giá trị sản xuất 6 tháng của huyện Quốc Oai ước đạt gần 7.000 tỷ đồng Tổng giá trị sản xuất 6 tháng của huyện Quốc Oai ước đạt gần 7.000 tỷ đồng

(NSHN) - Ngày 24-6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ sáu, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /