Hà Nội, ngày 20-08-2022
Huyện Chương Mỹ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Huyện Chương Mỹ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

(NSHN) - Chiều 31-5, UBND huyện và Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với công nhân lao động trên địa bàn huyện năm 2022.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /