Hà Nội, ngày 04-12-2021
Quận Hai Bà Trưng khen thưởng các tập thể, cá nhân phong trào thi đua ''Người tốt, việc tốt'' Quận Hai Bà Trưng khen thưởng các tập thể, cá nhân phong trào thi đua ''Người tốt, việc tốt''

(NSHN) - Ngày 7-10, quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị trực tuyến biểu dương “Người tốt - Việc tốt” và tổng kết cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt” năm 2021...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /