Hà Nội, ngày 24-09-2021
Đan Phượng nỗ lực trở thành huyện nông thôn mới nâng cao Đan Phượng nỗ lực trở thành huyện nông thôn mới nâng cao

(HNM) - Đan Phượng là huyện đầu tiên của Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và dẫn đầu thành phố trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu về đích năm 2021.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /