Hà Nội, ngày 15-05-2021
Quận Hoàng Mai: Nỗ lực để cuộc bầu cử diễn ra an toàn Quận Hoàng Mai: Nỗ lực để cuộc bầu cử diễn ra an toàn

(NSHN) - Là địa bàn có đông dân cư với 289.117 cử tri/11 đơn vị bầu cử tại 190 khu vực bỏ phiếu, quận Hoàng Mai đã, đang nỗ lực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /