Hà Nội, ngày 30-11-2021
Đông Anh xử phạt 103 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm Đông Anh xử phạt 103 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(HNM) - Theo báo cáo của UBND huyện Đông Anh, từ đầu năm 2021 đến nay, huyện đã thành lập 4 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, trong đó có 2 đoàn kiểm tra liên ngành. Cùng với đó, 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đối với hoạt động kinh doanh, buôn bán lương thực, thực phẩm, quán hàng ăn uống...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /