Hà Nội, ngày 25-09-2021
Quận Tây Hồ thu ngân sách nhà n­­ước 8 tháng của năm 2021 đạt 1.449 tỷ đồng Quận Tây Hồ thu ngân sách nhà n­­ước 8 tháng của năm 2021 đạt 1.449 tỷ đồng

(NSHN) - Ngày 24-9, HĐND quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai để tập trung xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 8 tháng của năm 2021...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /