Hà Nội, ngày 29-05-2023
Học sinh Thủ đô tuyên truyền xây dựng văn hóa ứng xử Học sinh Thủ đô tuyên truyền xây dựng văn hóa ứng xử

(NSHN) - Ngày 18-5, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng tổ chức tọa đàm tuyên truyền xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng năm học 2022-2023. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /