Hà Nội, ngày 24-10-2021
Quận Ba Đình: 9 tháng năm 2021, thu ngân sách ước đạt 3.789 tỷ đồng Quận Ba Đình: 9 tháng năm 2021, thu ngân sách ước đạt 3.789 tỷ đồng

(NSHN) - Sáng 7-10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ tám.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /