Hà Nội, ngày 20-08-2022
Năm 2025, quận Tây Hồ phấn đấu có 3/8 phường đạt chuẩn đô thị văn minh Năm 2025, quận Tây Hồ phấn đấu có 3/8 phường đạt chuẩn đô thị văn minh

(NSHN) - Chiều 10-8, UBND quận Tây Hồ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Những giải pháp xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Tây Hồ”.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /