Hà Nội, ngày 24-10-2021
Quận Hoàng Mai: 9 tháng năm 2021, thu ngân sách đạt 4.538 tỷ đồng Quận Hoàng Mai: 9 tháng năm 2021, thu ngân sách đạt 4.538 tỷ đồng

(NSHN) - Sáng 11-10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ bảy, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /