Hà Nội, ngày 24-10-2021
Hoàn Kiếm: Kiểm soát chặt cơ sở kinh doanh có điều kiện trên phố cổ Hoàn Kiếm: Kiểm soát chặt cơ sở kinh doanh có điều kiện trên phố cổ

(NSHN) - Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt các cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /