Hà Nội, ngày 29-05-2023
Trung Châu sáng, xanh, sạch, đẹp Trung Châu sáng, xanh, sạch, đẹp

(HNMO) - Nằm bên hữu ngạn sông Hồng, xã Trung Châu có diện tích rộng nhất, nhì huyện Đan Phượng với hơn 800ha được chia thành 2 miền A và B. Đến nay, Trung Châu không chỉ còn nhiều màu xanh, các thôn trên địa bàn xã còn sáng hơn, sạch, đẹp hơn mỗi ngày nhờ sự chung tay, góp sức của cộng đồng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /