Hà Nội, ngày 04-06-2023
Giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Lại Yên Giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Lại Yên

(NSHN) - Ngày 11-4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Hoài Đức thực hiện giám sát tại xã Lại Yên về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /