Hà Nội, ngày 30-11-2021
Quận Long Biên phấn đấu đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu phát triển năm 2021 Quận Long Biên phấn đấu đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu phát triển năm 2021

(HNM) - 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế quận Long Biên tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá với tổng mức bán lẻ ước đạt 12.515 tỷ đồng, bằng 45,32% kế hoạch, tăng 130% so với cùng kỳ...  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /