Hà Nội, ngày 03-12-2021
Quận Đống Đa bàn giao vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 Quận Đống Đa bàn giao vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19

(NSHN) - Ngày 16-7, quận Đống Đa tổ chức tiếp nhận ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /