Hà Nội, ngày 30-11-2021
Rõ mục tiêu, tăng trách nhiệm Rõ mục tiêu, tăng trách nhiệm

(HNM) - Là địa phương có nhiều địa bàn, khu vực giáp ranh, huyện Phú Xuyên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, nhất là ma túy. Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, các cơ quan chức năng huyện Phú Xuyên xác định rõ ràng các mục tiêu, chỉ tiêu, đồng thời tăng trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /