Hà Nội, ngày 03-10-2022
Huyện Mê Linh: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 41,12% Huyện Mê Linh: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 41,12%

(NSHN) - Ngày 14 và 15-7, HĐND huyện Mê Linh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu nhằm xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /