Hà Nội, ngày 03-10-2022
Đôn đốc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại quận Hoàn Kiếm Đôn đốc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại quận Hoàn Kiếm

(HNM) - Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đôn đốc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /