Hà Nội, ngày 24-10-2021
Quận Long Biên phát động thi đua giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc Quận Long Biên phát động thi đua giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc

(NSHN) - Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam khẳng định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên

  • Chọn ngày:
  • /
  • /