Hà Nội, ngày 20-08-2022
Cưỡng chế thu hồi đất để cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang (quận Đống Đa) Cưỡng chế thu hồi đất để cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang (quận Đống Đa)

(NSHN) - Ngày 15-8, UBND quận Đống Đa đã cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ trên địa bàn phường Văn Chương. Đây là những hộ cuối cùng không bàn giao mặt bằng theo quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /