Hà Nội, ngày 04-06-2023
Khai mạc Hội thi giáo viên, cán bộ quản lý giỏi Khai mạc Hội thi giáo viên, cán bộ quản lý giỏi

(NSHN) - Nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, sáng 1-6, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên, cán bộ quản lý giỏi năm 2023. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /