Hà Nội, ngày 03-12-2021
Quận Tây Hồ xét nghiệm nhanh cho người lao động sinh sống ngoài khu vực đê sông Hồng Quận Tây Hồ xét nghiệm nhanh cho người lao động sinh sống ngoài khu vực đê sông Hồng

(NSHN) - Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 379 người dân sinh sống tạm ở ngoài đê sông Hồng; lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn để sàng lọc.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /