Hà Nội, ngày 03-10-2022
Tăng cường liên kết, xây dựng thương hiệu Tăng cường liên kết, xây dựng thương hiệu

(HNM) - Những năm qua, cùng với việc xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, huyện Thường Tín còn đặc biệt chú trọng đến xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /