Hà Nội, ngày 03-10-2022
Bưởi Yên Bài vào vụ sớm Bưởi Yên Bài vào vụ sớm

(HNM) - Những năm gần đây, xã Yên Bài (huyện Ba Vì) nổi lên nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả. Điển hình là mô hình trồng bưởi chín sớm, năng suất bình quân 100 quả/cây, nhiều hộ đạt 200-250 quả/cây. Mô hình còn được cấp chứng nhận VietGAP nên hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 20% so với trồng bưởi thông thường.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /