Hà Nội, ngày 30-11-2021
Giá đất ở huyện Quốc Oai lên tới 99,3 triệu đồng/m2 Giá đất ở huyện Quốc Oai lên tới 99,3 triệu đồng/m2

(NSHN) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu đấu giá 06/2019, thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ vào ngày 28-11.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /