Hà Nội, ngày 23-06-2021
Bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND quận Hoàng Mai Bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND quận Hoàng Mai

(NSHN) - Ngày 22-6, HĐND quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch UBND quận và các chức danh chủ chốt của quận.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /