Hà Nội, ngày 05-07-2022
Quận Hoàng Mai: Nhiều khó khăn trong xây dựng trường chuẩn quốc gia Quận Hoàng Mai: Nhiều khó khăn trong xây dựng trường chuẩn quốc gia

(NSHN) - Những năm gần đây, mạng lưới trường lớp trên địa bàn quận Hoàng Mai tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, trước thực tế quy mô dân số quá đông, sự gia tăng các trường vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tiễn và việc đạt mục tiêu nâng tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia ở mức 80-85% vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra đang gặp khó khăn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /