Hà Nội, ngày 21-03-2023
Huyện Gia Lâm tổng kết công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 Huyện Gia Lâm tổng kết công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

(NSHN) - Ngày 21-3, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác phòng không nhân dân năm 2022.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /