Hà Nội, ngày 03-10-2022
Chương Mỹ sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn Chương Mỹ sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn

(HNM) - Hiện nay, nhằm tạo ra nguồn thực phẩm sạch, an toàn có xuất xứ rõ ràng, huyện Chương Mỹ đã hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn và đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết để kiểm soát chất lượng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /