Hà Nội, ngày 03-10-2022
Hiệu quả nhờ trồng rau rải vụ, trái vụ Hiệu quả nhờ trồng rau rải vụ, trái vụ

(HNM) - Những năm trước, nông dân Hà Nội thường trồng rau theo mùa vụ, tuy dễ chăm sóc, năng suất cao nhưng giá bán thấp. Gần đây, tại các vùng rau lớn của huyện Chương Mỹ, nhiều hộ dân áp dụng phương pháp, kỹ thuật gieo trồng rau trái vụ, chất lượng vẫn bảo đảm mà đạt hiệu quả kinh tế rất cao.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /