Hà Nội, ngày 03-10-2022
Hiệu quả từ các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi Hiệu quả từ các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi

(HNM) - Chăn nuôi là thế mạnh của huyện Ba Vì trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, Ba Vì đang phải đối diện nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí, nước... do chất thải chăn nuôi gây ra. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /