Hà Nội, ngày 24-07-2021
Ứng dụng công nghệ xây dựng chuỗi rau an toàn Ứng dụng công nghệ xây dựng chuỗi rau an toàn

(HNM) - Với mục tiêu khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập, nông dân Hà Nội đã ứng dụng công nghệ vào sản xuất rau màu. Qua đó làm tiền đề xây dựng các chuỗi sản xuất - tiêu thụ rau an toàn công nghệ cao.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /