Hà Nội, ngày 25-09-2021
Làm giàu từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi Làm giàu từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

(HNM) - Trong những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhờ đó, các hộ nông dân đã xây dựng được những mô hình kinh tế hiệu quả, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /