Hà Nội, ngày 11-08-2022
Phát huy vai trò các tổ hội, chi hội nghề nghiệp Phát huy vai trò các tổ hội, chi hội nghề nghiệp

(HNM) - Để liên kết nông dân cùng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế từ các mô hình, những năm qua, hội nông dân các huyện của thành phố Hà Nội đã thành lập các tổ hội, chi hội nghề nghiệp. Từ đó, nhiều mô hình sản xuất phát huy hiệu quả kinh tế, tạo nguồn nông sản sạch cho người tiêu dùng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /