Hà Nội, ngày 15-05-2021
Hiệu quả từ chăn nuôi theo hướng tập trung ở Cấn Hữu Hiệu quả từ chăn nuôi theo hướng tập trung ở Cấn Hữu

(HNM) - Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) đã xây dựng vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, qua đó, xuất hiện nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /