Hà Nội, ngày 30-11-2021
Tập trung hỗ trợ hoạt động hợp tác xã Tập trung hỗ trợ hoạt động hợp tác xã

(HNM) - Bằng việc tập trung đổi mới hoạt động, liên kết cùng sản xuất, phát triển các chuỗi nông sản, các hợp tác xã có đóng góp rất lớn trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao đời sống cho nông dân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /