Hà Nội, ngày 10-12-2022
Hiệu quả của trồng sen trên đất trũng Hiệu quả của trồng sen trên đất trũng

(HNM) - Năm 2021, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông, Trạm Khuyến nông huyện Mê Linh, chính quyền địa phương đã thực hiện "Mô hình trình diễn cây trồng giống mới năng suất, chất lượng thích ứng biến đổi khí hậu" với việc triển khai trồng hoa sen cao sản.   

  • Chọn ngày:
  • /
  • /