Hà Nội, ngày 10-12-2022
Đại Áng phát huy giá trị truyền thống Đại Áng phát huy giá trị truyền thống

(HNM) - Làng khoa bảng Nguyệt Áng thuộc xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) từ xưa được mệnh danh là “đất Trạng” bởi có nhiều người đỗ đạt, làm quan trong triều đình. Phát huy truyền thống quê hương, người dân Đại Áng hôm nay luôn chú trọng đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /