Hà Nội, ngày 10-12-2022
Chuyển dịch cơ cấu sản xuất để xây dựng nông thôn mới Chuyển dịch cơ cấu sản xuất để xây dựng nông thôn mới

(HNM) - Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng những mô hình sản xuất nông nghiệp cho thu nhập cao… là cách làm hiệu quả ở nhiều xã của huyện Mỹ Đức. Hướng đi này không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn giúp địa phương sớm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /