Hà Nội, ngày 10-12-2022
Khởi sắc nghề dệt ở Phùng Xá Khởi sắc nghề dệt ở Phùng Xá

(HNM) - Xã Phùng Xá (huyện Mỹ Đức) có nghề dệt lụa tơ tằm truyền thống. Những năm gần đây, thay vì dệt lụa, các hộ đã chuyển sang dệt khăn mặt, khăn tắm tiêu thụ khắp cả nước và xuất khẩu. Đặc biệt, sau dịch Covid-19, làng nghề tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, tạo việc làm và thu nhập cao cho người dân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /