Hà Nội, ngày 10-12-2022
Gia Lâm tích cực hỗ trợ hộ cận nghèo xây, sửa nhà Gia Lâm tích cực hỗ trợ hộ cận nghèo xây, sửa nhà

(HNM) - Với tiêu chí “an cư lạc nghiệp”, các tổ chức, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Gia Lâm tích cực giúp nhiều hộ gia đình khó khăn có điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /