Hà Nội, ngày 03-10-2022
Gia Lâm tập trung xây dựng nông thôn mới Gia Lâm tập trung xây dựng nông thôn mới

(HNM) - Nhờ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và được nhân dân đồng thuận hưởng ứng nên đến nay, xã Dương Quang (huyện Gia Lâm) có nhiều mô hình thiết thực như: Xây dựng sân chơi chung, tuyến đường tự quản, đường hoa kiểu mẫu... 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /