Hà Nội, ngày 03-10-2022
Tục kết chạ làng ở làng Văn Trai Tục kết chạ làng ở làng Văn Trai

(HNMCT) - Làng Văn Trai (hay Vân Trai, tục gọi là làng Giai, xã Văn Phú) và làng Nhân Hiền (hay làng Chiếc, xã Hiền Giang, đều thuộc huyện Thường Tín) đã có tục kết chạ anh em hàng trăm năm nay. Ngoài ra, làng Văn Trai còn có “tình làng” với làng Nguộn (xã Văn Tự) và làng Phụng Công (xã Hòa Bình, huyện Thường Tín).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /